1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85   66-Yeni açmış gül, yeşilliğin ortasında otağını kurdu. Artık o, gül renkli yanağına da allık çekti.

  67-Baharın ilk günleri şimdi âleme ışık saçıyor. Yeşillikte kurulu tahtın etrafı da birazdan lâle bahçesi haline gelir.57

  68-An be an bahar bulutlarından damlaların düşmesiyle birlikte yeryüzünün beşiğinde58 büyüme ve çoğalma açıkça belli olur.

  69-Her şeye hayat veren insanoğlunun terbiyecisi, bağa bir bakış fırlatsa o anda hemen bahar olur.59

  70-Eğer o su dağıtan, merhamet fıskiyesini açmasa, gül mahalli ve yeşillik ortasındaki gül bahçesi kupkuru bir araziye döner.60

  71-Sevgilinin iyilikleridir ki, besbelli manaya bir güzellik verir. Yine onun ihsanıdır ki, yaradılıştaki hareketliliğe sebep olur.61

  72-Hayat veren sudan ve cana can katan o leziz sudan olsa istemem. Çünkü Hünkâr Suyu hem şirin hem de çok daha latiftir.62

  

  

  57-Baharın gelmesiyle birlikte her tarafın rengarenk bir hale dönüştüğü ifade edilerek, yeşilliğin ortasında açan gül bahçesine dikkat çekilmektedir. Gül bahçesi süslü görüntüsü ile padişah çadırına benzetilirken, gülün açacağı dalla da taht olarak nitelendirilmektedir. Böylesine güzel bir tahtın etrafı süssüz değildir. Çünkü; birazdan açacak olan lâleler orasını baharın sultanı gülün şânına yaraşır bir şekilde süsleyeceklerdir.

  58-Yeryüzü, üzerinde her türlü canlının doğup büyüdüğü özelliği ile beşiğe benzetilmektedir. Ancak, yeryüzündeki bu canlanmada büyük ölçüde bulutlardan süzülen damlaların payı vardır. Şâir, bu beyitte baharın yeryüzüne getirdiği feyz ve berekete dikkat çekmektedir.

  59-“İnsanoğlunun terbiyecisi” gerçek manada Rabbü’l- âlemîn Allâh-u Teâlâ’dır. Cenâb-ı Hakk’ın nazar etmesi “Tecelli” manasındadır ki, o bir şeyin olmasını dilerse sadece “Ol” der. O da hemen oluverir.

  60-Merhametli ile kâinatı kuşatan Allâh-u Teâlâ, eğer “Rezzâk” ismi ile tecellî etmeseydi yeryüzü kupkuru bir çöle dönerdi. Merhamet fıskiyesi ifadesi yeryüzüne yağmur indiren bulutları belirtmektedir.

  61-Bu beyitte, gülün yaradılışındaki güzellik, zerâfet ve letâfetin yeryüzüne bambaşka bir çehre kattığı vurgulanmaktadır.

  62-Âb-ı hayat (Hayat Suyu), içene ölümsüzlük verdiğine inanılan efsanevi bir suyun adıdır. Fakat şâir Hünkâr Suyunu bütün bunlardan daha güzel bulmaktadır. Hünkâr Suyu’nun Âb-ı Hayat’tan daha önce çıkarılması, mübalağa suretiyle İstanbul’un güzelliğine dikkat çekmek içindir.

  77

  

 


77
Önceki                  Sonraki