1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85   PİS BOĞAZLARI BEYAN EDER

  1-Raviler böyle rivayet eylemiş
   Pis boğazları hikâyet eylemiş
                          2-Varimiş köyün birinde bir çocuk
                             Günde beş batman yerimiş azıcık
3-Her ne bulsa boğaza tıkar imiş
   Meyve ağaçlarını yıkar imiş
                          4-Ham kiraza olmuş idi müptelâ
                             Başına getirdi bin türlü belâ
5-Babasıyle ormana giderimiş
   Bir sepet karayemişi yerimiş
                          6-Babası çamdevirir çalı büker
                             Toprağı kazınca taşları söker
7-Karnı midesi boğazına kadar
   Dopdolu olmuş idi verdi keder
                          8-Annesi der çok yeme olma obur
                             Pis boğazlar böyle yer abur cubur
9-Dinlemezdi annesinin sözünü
   Meyvelere dikmiş idi gözünü
                          10-En nihayet sıtma yakalar onu
                               Yatırır döşeklere salar onu
11-Evvela titrer üşüdüm bağırır
     Sonra yandım su getirin çağırır
                          12-İnsanın düşmanı: karnı, boğazı
                               Boğazını hıfzeden olur gazi
13-Pis boğazlar okuyamaz yazamaz
     Rençber olsalar da tarla kazamaz
                          14-Az yiyip su az içerse bir kişi
                               Gece gündüz okumak olur işi
15-Adam olur okuyup yazı yazan
     Hoş geçinir çalışıp tarla kazan
                          16-Gayret eyle deme kış yaz oku yaz
                               Tembel olma gece gündüz tarla kaz
17-Pis boğaz hem tembel olursa kişi
     Akibet berbat olur onun işi
                          18-Bu nasihat kafidir oğlum sana
                               Kulağını gözünü aç ver bana
19-Pis boğazlardan begayet kıl hazer
     Çok yeme eyle bu faniden güzer

  EY ALLAHIM BİZLERİ KANAAT SAHİBİ KIL

  Begayet kıl hazer: Gayetle çekin.

  

 


37
Önceki                  Sonraki