1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85   

  

  

  

  ÖNSÖZ

      Toplumların büyüklüğü, nüfuslarınnı çokluğuyla değil yetiştirip tarihe mal ettikleri insanların sayısı ile ifade edilmektedir. Hiç şüphesiz ki, şairlerimiz bu değerlerin en önde gelenleri arasında yer alır. Rize ve yöresi öteden beri yetiştirdiği şairlerle dikkat çekmiştir. Bu durum bizi öncelikle Osmanlı döneminde yetişmiş basılı eseri bulunan Rizeli şairlerimizi araştırmaya sevk etmiş ve bu sayede geçmişle günümüz arasında bir köprü kurulmaya çalışılmıştır. Tespit edilen iki şairimizin Osmanlıca olarak basılmış eserleri günümüz harfleriyle yeniden yazılarak sadeleştirilmesi de yapılmak suretiyle okuyucuların istifadesine sunulmuştur.

      Bu kitabın birinci bölümünde yer alan şairimiz Hemşinli Hafız Yusuf Efendi'dir. Çamlıhemşin İlçesinin Ülkü Köyünden olan Hafız Yusuf Efendi'nin doğum ve ölüm tarihleri tam olarak tespit edilememiştir. 1940'lı yıllarda, 80 yaşlarındayken öldüğü şeklindeki tespitlerden, Hafız Yusuf Efendi'nin 1860 yıllarında Çamlıhemşin İlçesinin Ülkü Köyünde doğduğu sonucuna varılmaktadır. Üç kız bir oğul sahibi olan şairin doğduğu köyde bugün sadece kardeşinin torunları bulunmaktadır. Akrabalarından alınan bilgiye göre; Hafız Yusuf Efendi Kolağası rütbesi ile Rize'de bir süre Gümrük Müdürlüğü yapmış, vefat ettikten sonra da doğduğu köyde toprağa verilmiştir.

      Hafız Yusuf Efendi, "KULAK KÜPESİ" adını verdiği manzum eserini 1333 (Miladi 1917) yılında İstanbul'da Bahriye Matbaası'nda bastırmıştır. Ahlaki bir öğüt kitabı niteliğinde olan bu eserde şair, kötü ahlak sahiplerini güzel bir üslupla yermektedir. Zaman zaman mahalli tabirlerin de  yer aldığı eser, daha çok halk dili ile kaleme alınmış kolay anlaşılır bir özellik

  3

  

 


3
Önceki                  Sonraki