1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85   16-Kendisini zanneder ehl-i nidâ
     Kâse-i çînî gibi verir sada
                       17-Sergüzeştesini hikâyet ediyor
                            Kendi kendini şikâyet ediyor
18-Rusya’yı Fransa’yı dolaşmışım
     Fare gibi pisliğe bulaşmışım
                       19-İftihar eder ki kokona ile
                            Gezmişim davul ile zurna ile
20-Girmişim meyhaneye kerhaneye
     Bir kuruş getirmemişim hâneye
                       21-Para pul elime çok geçti fakat
                            Kokonalara verdik oldum sakat
22-Bel soğukluğu, frengi illeti
     Beni mahvetti çekerim zilleti
                       23-Haneye illeti ulaştırmışım
                            Aile halkını bulaştırmışım
24-Beddua çok almışım aileden
     Bir nefes kurtulmadım gaileden
                       25-Eve geldim kibr edip çalışmadım
                            Okuyup yazmaya da alışmadım
26-Böyle deyip ah ü feryâd ediyor
     Her ne etmiş ise ta’dât ediyor
                       27-İşbu hale kibr ü ucb oldu sebeb
                            Onun için çekiyor renc ü te’ab
28-Kibr edenlerden begayet kıl hazer
     Kıl tevâzu eyle dünyadan güzer

  ALLAHIM BİZLERİ KİBİRLİ OLANLARDAN EYLEME

  

  

  

  

  17-Sergüzeşte: Serüven, macera.
19-Kokona: Yaşlı rum kadını.
26-Ta’dat: Sayma, tek tek zikretme.
27-Kibr ü ucb: Kibir ve gurur.
27-Renc ü te’ab: Eziyet, ağrı, sızı.
28-Begayet kıl hazer: Gayetle vaz geç.
28-Kıl tevazu eyle dünyadan güzer: Alçak gönüllülük ederek dünyadan uzaklaş.

  33

  

 


33
Önceki                  Sonraki