1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85    12-Mütekkebirleri Beyan Eder                                                                         32            
13-Hırsızları Beyan Eder                                                                                    34                                                                      

14-Müsrif Olanları Beyan Eder                                                                          35
15-Tembel Olanları Beyan Eder                                                                        36  
16-Pisboğazları Beyan Eder                                                                               37
17-Çalışanları Beyan Eder                                                                                  38
18-Parasız Gezenleri Beyan Eder                                                                      39
19-Müfredat                                                                                                         41
20-İbret ve Nasihat Verici Laz Türküsü                                                           42

  II.BÖLÜM

   C-BAHARİYE
1-Bahariye eserinin asıl metni 46 2-İranlı şair Şeyh Remzi Efendi’nin takrizen yazdığı şiirin asıl metni 67
3-Bahariye eserinin sadeleştirilmesi ve açıklaması 68
4-Şeyh Remzi Efendi’nin yazdığı şiirin sadeleştirilmesi ve açıklaması 81

  

  85

 


85
Önceki                  Sonraki