1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85   5-Gül, zenginlik ve eğlence yerlerini gözler önüne serdikçe, yer yer kendi isteği ile menekşeye boyun eğdirir.6

  6-Yâ Rab, gül bahçesinin bu tazeliği ve bu parlaklığı ne muhteşemdir ki; gül, hoş kokulu söğüt ağacını bile kendi güzelliği karşısında toprağa yüz sürdürdü.7

  7-Süslerle bezenmiş ovanın üzerinde at oynatan gülün atının tırnağı, her nereye değse orası bereket bulur.8

  8-Tek tek sürgün vererek gül bahçesinin meydanına çıkarmak suretiyle, gül artık tomurcuk ordusunu da huzuruna aldı.9

  9-Gül, dünyanın her tarafını döndü dolaştı. Ama o sonunda yine nâz tahtına10 oturmaya karar verdi.

  10-Şâirlik sanatımızın ortaya koyduğu güzel sözleri, onun gelişinin şerefine harcayalım. Gül, fakirden çok da gelse az da gelse ona bakmaz.11

  11-Taze açmış gül, yeşilliğin ortasında otağını kurdu. Artık o, gül renkli nârin yanağına da allık çekti.12

  12-Çehresini gösterdiğine,13 ilkbaharda açan gül bahçesi şahittir. Artık baharın alâmetleri de her tarafta ortaya çıktı.

  

  

  6-“Menekşenin güle boyun eğmesi” onun sultanlığını kabul etmesindendir.

  7-Söğüt ağacının dalları yere kadar sarkan bir özelliğe sahiptir. Şair, söğüt ağacının bu özelliğini, gül bahçesinin güzelliği karşısında söğüt ağacının bile kendinden geçerek yerlere kapandığı şeklinde teşbih etmektedir.

  8-Padişahın her gittiği yere birtakım ihsan ve lütuflarını da beraberinde götürmesi gibi, baharın sultanı olan gül de ulaştığı her yere sevinç ve bereket getirmektedir.

  9-Her padişahın mutlaka bir ordusu vardır. Ordu aynı zamanda hakimiyet ve otoritenin de ifadesidir. Baharın sultanı olan gülün ordusu da tomurcuklarıdır. Şair, henüz açılmamış haldeki tomurcukları ucu sivri görünüşleriyle zirh giymiş askere benzetmektedir.

  10-Şair bu beyitte de; gülün alçak gönüllü ve tevazû sahibi olduğuna işaret etmektedir.

  12-Otağ: hükümdâr çadırı anlamına gelmektedir. Gül, otağını kurmasıyla hükümranlığını da ilân etmiş olmaktadır. Gülün nârin yanağına allık çekmesi ile de, tomurcuk halinden çiçek haline geçip tamamen olgunlaştığı merhale ifade edilmektedir.

  13-Çehresini gösterdiği ifade edilen şey bahar mevsimidir.

  69

  

 


69
Önceki                  Sonraki