1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85   73-Bir iki geceden ne olur, o güzel bir müddet daha gecelesin burada. Çünkü Hünkâr Suyu’nun havası ve suyu insana ayrı bir zindelik verir.63

  74-Bugün, Kâğıthanenin, gönül açıcı sahası bile ata binmiş o gül renkli güzele dar gelir.64

  75-Şiirim, beğenilip devlet matbaasına ulaşırsa, her bir devlet büyüğüne bizden armağan olsun.

  76-Şu an, zamâne şarkıcısının65 çok hoşuna gittiği bir andır. Öyle ki, bu coşku ve şenlikten binlerce gül fidanı bile nasibini almaktadır.

  77-Yeni açılan gül, yeşilliğin ortasında otağını kurdu. Artık o, gül renkli nârin+ yanağına da allık çekti.

  78-Saltanat bahçesi ufuklara doğru pencere açtı.66 Onun saltanatı bütün yeryüzüne bir hareketlilik getirdi.

  79-Saltanatın gül bahçesi, her tarafında yer alan o güzelim köşkleri ve hayat veren suları ile her bahçe ve seyir mahalline karşı kendisiyle iftihar eder.67

  80-İstanbul’un gül bahçeleri her ilkbaharda, ova, çöl ve yamaçlara cana can katan hoş bir koku döker.

  81-Ne olurdu, İstanbul’un gül bahçelerinden esen rüzgâr, her yöne doğru estikçe bizim de dımağımızı hoş bir koku ile doldursaydı.68

  

  63-Şâirin birkaç gün daha gecelemesini istediği güldür. Aslında bu istek ona karşı duyulan hasretin giderilmesi için zaman kazanma gayretidir.

  64-Kâğıthane, İstanbul’un Avrupa yakasında yer alan şirin bir yöredir. Şiirde bu yöreden bahsedilmiş olması, Osmanlı Devleti zamanında mesire yeri olmasındandır. Ayrıca, şâirin meslek hayatı gereği bu yörelere âşinâ olması da diğer bir sebep olarak görülebilir.

  65-“Zamâne şarkıcısı” ifadesi ile gül bahçesinin âşıki bülbül kastedilmektedir. Gülün yaradılışındaki renk ve zerâfet başta bülbül olmak üzere birçok varlığı kendisine doğru çekmekte ve gül bahçesine büyük bir coşku gelmektedir.

  66-Gülbahçesinin ufuklara doğru pencere açması, onun parlaklığının her taraftan görülecek şekilde dikkat çekmesi anlamına geldiği gibi, bir anda her tarafa yayılması şeklinde de değerlendirilebilir.

  67-Gül bahçesinin kendisi ile iftihar etmesi, baharın sultanı olan gülü kendisinde barındırması ve saltanatın nimetlerinden olabildiğince faydalanmasındandır.

  68-Aslında gül bahçesinin hoş kokusu her tarafa yayılmaktadır. Ancak şâir, mevcud ile iktifâ etmediğini beyitte geçen temenni cümlesi sayesinde açığa vurmaktadır.

  78

  

 


78
Önceki                  Sonraki