1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 



  

   23-Sahrâye çıktı cilveye sahrâ çiçekleri
Surh û sefîd cümle zevâyâ çiçekleri

   24-Sûfî-i şehr şehirde efsurde tab’ olub
Görmez gelincik encü bu lâlâ çiçekleri

   25-Yok şeyh-i hânkâhe mahal bu mesirede
Yer yer döşendi sâha-i pehnâ çiçekleri

   26-Uşşâke çeşm-i nergis ider zîr-i leb nigâh
Bu kişverin zarîf olur amma çiçekleri

   27-Gülgeşt-i çâr-ı bâğde var mı gören disün
Âyâ bu gülşenin bu mutallâ çiçekleri

   28-Her mevkiin havâsı bu kîrâtde değil
Rengin düşdi gülşen-i bâlâ çiçekleri

   29-Çeşm-i basîretinde olan illet-i remed
Görmez çemende gözleri şehlâ çiçekleri

   30-Diller şu hal-çehre-i rûma esîr iken
Aksadelerle çıkmasa dünya çiçekleri

   31-Bir remz iderse ehl-i dil arâmdan kalur
Göksu mesîregâhının alâ çiçekleri

   32-Bu gülşenin hemîşe bahârine karşu gül
Aldı yedekçi yanine her câ çiçekleri

   33-Sahn-ı çemende bârgehin kurdi tâze gül
Çekdi latîf-i-ârız-ı gülgüne ğaze güI

  

  

  

  

  53

  

 


53
Önceki                  Sonraki