1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85   HIRSIZLARI BEYAN EDER

  1-Raviler böyle rivâyet eylemiş
   Hırsız olanı hikâyet eylemiş
                            2-Bir çocuk bir köyde hırsızlık eder
                               Pek şimarmış terbiyesizlik eder
3-Bahçeye, bostana, tarlaya dalar
   Kabağı, mısırı, hiyarları çalar
                            4-Götürüp bir yere pişirir imiş
                               Çorlanıp karnını şişirir imiş
5-Geçti bunun üzerine mâh ü sâl
   En nihayet bak nasıl oldu bu hâl
                            6-Bir gece gitti kabak çalmak için
                               Ayı gibi tarlaya dalmak için
7-Varimiş onda kurulmuş bir kapan
   Kapılır kapana yollardan sapan
                            8-Ayağından düştü onda tuzağa
                               Bağırıp feryâdı gitti uzağa
9-İşidenler derakeb hep geldiler
   Bu kabak hırsızına çok güldüler
                            10-Çıkarıp haylice onu dövdüler
                                 Dişini tırnağını çekip söktüler
11-Dediler ki bir daha eder misin
     Kapan olduğu yere gider misin
                            12-Tövbe etmiş bir daha çalmam kabak
                                 Yükletin bin dane kırmam bir tabak
13-Sille tokat adamı insan eder
     Doğru yolu Hak bize ihsan eder
                            14-Hırsız olup çaldı halkın malını
                                 Anladınız en nihayet halini
15-Hırsız, edepsiz olandan kıl hazer
     Nâmus ile kıl bu faniden güzer

  EY ALLAHIM BİZİ HIRSIZLARDAN EYLEME

  

  

  5-Mâh ve sâl: Ay ve yıl.
9-Derakeb: Hemen, derhal.
15-Hırsız ve edepsiz olandan uzaklaş, namuslu ol ve bu fani dünyadan vazgeç.

  34

  

 


34
Önceki                  Sonraki