1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 



  

   78-Âfâke açdı revzene gülzâr-ı saltanat
Saldı zemine tantana gülzâr-ı saltanat

   79-Dârât û âb û tâb ile da’vâ-i fahr ider
Her ravza û nişîmene gülzâr-ı saltanat

   80-Her nevbahâr ğâliye-i cânfezâ döker
Sahrâ û deşt û dâmene gülzâr-ı saltanat

  81-Nole bizimde kılsa muattar dimâğımız
Esdikçe ceyb û mekmene gülzâr-ı saltanat

  82-Gülşen küşâdelik bulamaz zîb virmese
Tomâr-fer mu’anvene gülzâr-ı saltanat

   83-Bir ânde ordugâha çeker bin saff-ı çemen
Bir remz itse sûsene gülzâr-ı saltanat

   84-Sûsen değildir ol görünen, hasmı men’içün
Dikdi silâhı cevşene gülzâr-ı saltanat

   85- Günden güne tarât ü neş vü neva virur

   Revnak-ı firûz gülşene gülzâr-ı saltanat

  

   86-Her mâh û sâl bağçesi verd-i ter olur
Tab’ım açarsa bu sene gülzâr-ı saltanat

   87-Virse bu kevne, tâze zeminde aceb midir
Ratbü’l-Lisânî elkene gülzâr-ı saltanat

   88-Sahn-ı çemende bârgehin kurdi tâze gül
Çekdi latîf-i-ârız-ı gülgüne ğâze güI

  

  

  

  63

  

 


63
Önceki                  Sonraki