1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85   90-Yepyeni top kumaştan gelişmeye müsâit kumaş kesmesine rağmen, renkli kaftanı bir türlü o taptaze goncanın üzerine yakıştırıp beğendiremedi.75

  91-Gül bahçesinin büyük bir ihtişamla açıldığı ve bolluğun cömertçe dağıtılğı bu zamanda, gül fidanı hiç süslenmez mi?76

  92-Gökyüzünde gördüğün o şeyin ay olduğu sanma, o arzu ve hevesimin her gece göklere çıkan külâhıdır.77

  93-Zamana baktığımda bahtının yıldızını ne de hoş bir yücelikte gördüm. Bu sebeple, gözlerimi dönüp duran yıldız kümelerine dikip seyre koyuldum.78

  94-Eğer durumunu taht makamına arz etmek çiçeklerle süslenmiş yeşilliğe zor gelirse, ben de o cevherin altın telli halkasına mı takılsam acaba.79

  95-Tabiatım güzellik bahçesinin bekçisi olduğunda, elbette ki şu karanlık çehreye de bir bahâr düşer.80

  96-Eğer bülbül, bir süre yeşilliğin hâtibi olmuşsa, bunun için o şahlar şahı olan hükümdarın köşküne dua etsin.81

  

  75-Yeni açmış olan gül goncasının geliştikçe şekilden şekile girmesi, ona bir türlü elbise beğendirememek şeklinde yorumlanmaktadır.

  76-Açılış zamanı aynı zaman bir bayram ve şenlik günüdür. Böyle bir günde padişahın ihsanda bulunması gayet tabiidir. Baharın sultanı gülün en yakınında bulunanların bu ihsandan daha fazla nasibini alarak süs ve zînet içerisine girmelerine şaşmamak lazım.

  77-“Baştaki külahı gökyüzüne doğru fırlatmak” halk arasında bir sevinç alâmeti olarak bilinir. Şâirin gökyüzündeki ayı kedi külahı olarak nitelendirilmesi sevincinin büyüklüğünü belirtmek için bir mübâlâğa ifadesi olarak kullanılmıştır.

  78-“Bahtın Yıldızı” insanın geleceği ile ilgili olduğuna inanılan yıldızdır. Daha çok astrolojik bir anlam taşıyan bu ifadenin İslâmî inançlarla hiçbir ilgisi yoktur. Çünkü; mutlak manada ğaybı Allah (C.C) bilir. Ancak edebiyatta daha çok mecâzî manada sevgilinin sırrını öğrenme merakını ifade etmek üzere kullanılmıştır.

  79-Her zaman padişahın huzuruna çıkmak o kadar kolay değildir. Yeşilliğin bile cesaret edemediği bu konuda, şâir, daha kestirme bir yol bularak sevgilinin altın telli saçına takılıp o sayede gizlice huzûra çıkmayı düşünmektedir.

  80-”Güzellik bahçesinin bekçisi olmak” ifadesi ile, güle karşı duyulan arzu ve iştiyak neticesinde gül bahçesinden bir türlü ayrılamayıp geceli gündüzlü orada kalma hususu anlatılmaktadır. Şâir böylesine gönülden bağlandığı ve geceli-gündüzlü bir türlü ayrılamadığı bu güzelliklerden kendisinin de nasibini alacağını ummaktadır.

  81-“Hükümdarın Köşkü” ile gül bahçesine dikkat çekilen bu beyitte gül ile bülbül arasındaki yakın ilişki vurgulanmaktadır.

  80

  

 


80
Önceki                  Sonraki