1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85   SARHOŞLARI BEYAN EDER

  

  1-Bu dünyanın akarken her yerinde mâ-i berrâkı
   Hamim-i duzehi içmek gibidir hamrile rakı
                            2-Tefekkür eyle ol rûz-i ciğer-sûz kıyamette
                               Sunar mı şaribu’l-hamre aladurri kevsere sâkî
3-Ne kadar muzir şeydir meyhanenin hoş âbi
   Bir katre içilirse mahveder şeyh ü şâbi

                                                      ***

                              4-Raviler böyle rivayet eylemiş
                               Sarhoş olanı hikâyet eylemiş
5-Çarşıda köyde var imiş çok kişi
   Sarhoş olup kumar oynamak işi
                            6-Su yerine muskirat içer imiş
                               Aklı gidip dünyadan geçer imiş
7-Ağzına rakı şarap sokar imiş
   Lâşe-i mekruh gibi kokar imiş
                            8-Hanesi meyhaneye dönmüş idi
                               Yıkılıp hem ocağı sönmüş idi
9-Öyle gelir eve gece yarısı
   Hep usanmış oğlu, kızı, karısı
                            10-Sarhoş olanlar ile kardeş gibi
                                 Rakı içer karnı olmuş taş gibi
11-Zehir zakkumi yılan gibi yutar
     Sarhoş olunca duvarları tutar
                            12-Yanyana gelse Yani’ye takılır
                                 Yani ile meyhaneye tıkılır
13-Gündüzün erken gider meyhaneye
     Gece yarısında gelir haneye

  

  

  

  1-Mâ-i berrâk: Berrak su
1-Hamim-i duzehi içmek: Sıcak su, Cehennem suyu içmek
2-Rûz-i ciğer-sûz kıyamette: O ciğer yakan kıyamet gününde
3-hoş ab: hoş su
3-Şeyh ü şâbi: Yaşlı ve genci
12-Yani: Bir Hristiyan Rum ismidir

  20

  

 


20
Önceki                  Sonraki