1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85   13-Hiç düşünmez ne olur encâm-ı kâr
     Şerlerinden hifz ede perverdigâr
                          14-Bu tabiatta olanları Hüdâ
                               Memleketten karyeden etsin cüdâ
15-Anladın müfsid müzevvir halini
     Geçirir ifsadla mâh ü sâlini
                          16-Müfsid olan kimseden eyle hazer
                               Müfsid olma kıl bu faniden güzer

  EY ALLAHIM BİZİ BOZGUNLARDAN EYLEME

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  13-Encam-ı kâr: İşin neticesi.
13-Perverdigâr: Besleyici, büyütücü, Allah(c.c)
14-Cüdâ etmek: Ayırmak
15-Mâh ü sâl: Ay ve yıl.
16-Müfsid olan kimseden uzaklaş, fesatçı olma bu fani aleme sarılma.

  29

  

 


29
Önceki                  Sonraki