1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85                     18-Arkam ile cephane taşır idim
                                Su verip hayvanları kaşır idim
19-Bakınız köylerde bir kocakarı
     Gayreti var hem de namus ve arı
                           20-Böyle gelmiş köylü olan gayrete
                                 İşidenler düşer elbet hayrete
21-Ey mücahit biz de insaf edelim
     Gıll ü gış’dan sineyi saf edelim.
                           22-Hak bize verince fevz ü nusreti
                                Mahvolur a’damızın hep kuvveti
23-İttihat ü ittifak ü içtihat
     Bunlar ile olur elbette cihad
                           24-Gürcü, Çerkez, Kürt, Acem, Türk ve Arap
                                Lazlar ile rûz-i harb eder tarab
25-Cümle evlad-ı vatan çalışmada
     Harb ü darbe her zaman alışmada
                           26-Kafkasya Kal’a-i Sultaniye Gazileri,
                                Zer kalemle yazıla yazıları
27-Görmedi emsalini çeşm-i felek
     Hep duâhân onlara ins ü melek
                           28-Cünd-i İslam pek bahadır pek şecî
                                Hazreti peygâmber onlara şefî
29-Anladın gazi mücahit halini
     Geçirir zevk ile mâh ü sâlini
                           30-Âleme kıl çeşm-i ibretle nazar
                                Gazi olup eyle faniden güzer.

  

  EY ALLAHIM BİZİ ŞEHİTLERLE BERABER YAZ

  

  21-Gıll ü gış’dan sineyi saf edelim: Kararsızlıktan kalbi temizleyelim.
22-A’damızın: Düşmanımızın
24-Lazlar ile ruz-i harb eder tarab: Savaş günü şenliği Lazlar ile birlikte yaparlar.
26-Zer kalemle: Altın kalemle.
27-Çeşm-i felek: Alemin gözü
28-Cünd-i İslam: İslam askeri.
29-Mâh ü sâlini: Ay ve yılını
30-Âleme ibret gözü ile bir bak, gazi olup bu fani âlemden ayrıl

  

  

  12

  SEFÎHLERİ BEYÂN EDER

  

 


12
Önceki                  Sonraki