1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85   

  ÇALIŞANLARI BEYAN EDER

  1-Raviler böyle rivâyet eylemiş
   Çalışanları hikâyet eylemiş
                           2-Varimiş bir köyde bir küçük çocuk
                               Su ile ekmek yer imiş azucuk
3-Gece gündüz okuyup yazar imiş
   Çalışıp tarlaları  kazar imiş
                           4-Daima dikkat edermiş işine
                               Meyve ham olursa vurmaz dişine
5-Her vakit hizmet edermiş buzağa
   Evde iş olursa gitmez uzağa
                           6-Arkasıyla gidip odun getirir
                               Ocağa koyup yanında oturur
7-Annesi keten çorap dokur idi
   Bu efendi de yazıp okur idi
                           8-Annesine der oku hem de doku
                               Okumak yazmak verir güzel koku
9-Hâlisane kıl namaz, tut orucu
   Kaçmasın elden ipin her bir ucu

   10-İnşallah büyük âdam olurum
At, araba, hane, esvab alurum
11-Sıdk ü ihlâs ile dua et bana
Ben de güzel hizmet ederim sana
12-Anne baba hakkını bilir idi
Her ne deseler muti’ olur idi
13-Hâsılı hiçbir kusuru yok idi
Kâni’ idi gözü karnı tok idi
14-Güzel olunca tabiatla mizâc
Eyler herkes ile hüsn-i imtizâc
15-Böyle çocuk dünya mâlını değer
Atına vurmalı altınlı eğer
16-Çalışan çocuğa kıl atf-ı nazâr
Sen de çalış eyle fâniden güzer

  EY ALLAHIM ÇOCUKLARIMIZI SALİH OLANLARDAN EYLE

  12-Muti’ olmak: İtiaat etmek.
13-Kânı’ idi: Kanaat sahibi idi.
16-Atf-ı nazar: Bir bakış atfetmek.

  38

  

 


38
Önceki                  Sonraki