1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85   47-Anladın sarhoş olanın halini
     Geçirir mihnetle mâh ü sâlini
                          48-Cümlemiz yâ Rab ma’yûb ü sakîm
                               Râhimizi kıl sırât-ı müstakîm
49-Rabbenâ affet bizi ver intibâh
     Olmayalım böylece mahv ü tebâh
                          50-Rakı şarâbdan sakınmaktır meram
                               Vârid olmuş küllü müskirin harâm
51-Sarhoş olan kimselerden kıl hazer
     Âkil olup eyle fâniden güzer

  

  EY ALLAHIM BİZİ GÂFİLLERDEN EYLEME

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  47-Geçirir mihnetle mâh ve sâlını: Ayını ve yılını zahmetle geçirir.
48-Hepimiz biraz bozuk ve ayıplıyız. Ya Rab yolumuzu dosdoğru bir yol ede.
49-İntibâh: Uyanıklık
49-Tebâh: Mahvolmuş, yıkılmış.
50-Küllü müskirin haram: Bütün sarhoş edici şeyler haramdır.
51-Sarhoş olan kimselerden uzak dur ve akıllı olup geçici şeylerden vazgeç.

  23

  

 


23
Önceki                  Sonraki