1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85   13-Kalbimizde var bizim havf ü recâ
     Etmişiz Bâb-ı Hüdâ’ya ilticâ
                           14-Rahmetinden olma zinhâr nâ ümîd
                                Avf ede cümlemizi Rabb-ı Mecîd
15-Rabbenâ lütfen bize ver intibâh
     Halimiz etmiş bizi mahv ü tebâh
                           16-Nefs ve şeytana etme bizi esîr
                                Rabbenâ yessir lenâ külle asîr
17-Âkil isen kıl sefahetten hazer
     Eyle namus ile dünyadan güzer.

  EY ALLAHIM BİZİ MÜTTAKİLERLE BİRLİKTE EYLE

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  13-Havf ü recâ: koku ve istek, ümit.
13-Bâb-ı Hüdâ: Tanrı Kapısı.
14-Nâ Ümit: Ümitsiz
15-İntibâh: Uyanıklık, göz açıklığı.
15-Tebâh: Mahvolmuş, yıkılmış.
16-Rabbenâ yessir lena külle asir: Ey Rabbimiz güçlüklerden bize kolaylık ver.
17-Hazer etmek: Çekinmek, kaçınmak.
17: Dünyadan güzer etmek: Dünyadan geçmek, dünyadan uzaklaşmak.

  14

  

  

 


14
Önceki                  Sonraki