1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85   1-Raviler böyle rivayet eylemiş
   Sefîh olanı hikâyet eylemiş
                           2-Var imiş bir beldede birkaç kişi
                              Gece gündüz zevk ü sefahat işi
3-Müsrif ve mübezzire derler sefih
   Bu tabiatta olan olmaz fakîh
                           4-Olma sâlik bu sefahat caddesi
                               İnsanı ihlâk eder her maddesi
5-Hep sefaletler sefahetten çıkar
   Mahv olur kendi vücudunu yıkar
                           6-Müptelası akibet giryan olur
                              Ah eder hayran ü sergerdan olur
7-Bu sıfattaki acep insan mıdır
   Çarpa mı başka bir hayvan mıdır
                           8-Seyr için bahçeye girer merd ve zen
                              Bak sefihe kendine verir düzen
9-Bakınız israf ve tebzir ehline
   Gadr eder nefsine kendi ehline
                           10-Cümlemiz düştük sefâhet râhina
                                Yüzümüz yoktur Hüdâ dergâhina
11-Rabbenâ kurtar sefâhetten bizi
     Rahmetinle avf kıl cümlemizi
                           12-Bu sefâhetler sayılmaz bî adet
                                Rabbenâ lütf ü kerem senden medet

  

  

  

  3-Mübezzire: İsraf eden, çok söz söyleyen
4-Sâlik olmak: Bir yol bulup gitmek
5-Sefâhet: Zevk ve sefaya düşkünlük. Ömrünü zevk yolunda israf eden
6-Giryan: Ağlayan
6-Sergerdan: Şaşkın.
7-Çarpa: Eşek, deve, dört ayaklı
8-Merd ve zen: Erkek ve kadın
9-Tebzir ehli: Çok harcayan kişiler
10-Râhina: Yoluna.
12- Bî adet: Sayısız.

  

  13

  

 


13
Önceki                  Sonraki