1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85   32-Gerçi ben zahirde işret etmedim
     Mest ü bî hûş gibi rahat etmedim
                           33-Müptelasın afv ede Rabbürrahîm
                                Hıfz ede min şerri şeytanırracîm
34-Bunu da kaydediniz haritaya
     Sarhoş olup düşmeyesiz vartaya
                           35-Dinleyin bir hoş hikâyet edeyim
                                Sarhoş olandan şikâyet edeyim
36-Sarhoşun biri gider meyhaneye
     Gece yarısında gelir haneye
                           37-Sokağa çıkar ayağı dolaşır
                                Kay ederken yüzü gözü bolaşır
38-Bir köpek gelip üzerine düşer
     Ağzını yalar da yüzüne işer
                           39-Aklı başında değil der ey kişi
                                İnsan insana eder böyle işi
40-İyilik ettin yüzümü ak eyledin
     Su döküp de pak ve berrak eyledin
                           41-Senin de benim gibi pâk olsun yüzün
                                Ömrün olsun kuyruğun gibi uzun
42-Arkadaş bu iyiliği unutmazam
     Muskiratı yalınızca yutmasam
                           43-Senin ile gideriz meyhaneye
                                Gece geliriz beraber haneye
44-Ayağım kayıp yine düşer isem
     Kay edip üzerime işer isem
                           45-Su dökersin yine yüzü gözüme
                                Hiç unutma dikkat eyle sözüme
46-Sarhoşun ahvaline dikkatle bak
     Gezinir yalınayak başı kabak

  

  

  

  

  32-Hûş: Akıl, fikir, zihin.  Bî Hûş: Akılsız, sersem.
32-Mest ve bî hûş gibi rahat etmedim: Sarhoş ve akılsız gibi hiç dinlenmedim hep çalıştım.
33-Eğer içkiye alışık isen Allah seni af etsin. Seni şeytanın şerrinden korusun.
37-Kay etmek: Kusmak.

  22

  

 


22
Önceki                  Sonraki