1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85                         13-Para sarf eyle fakat beyhûde isrâf eyleme
                               Sonra etmez iltifât emsal ü akrân parasız
14-Parelenir para diye paralı hem parasız
     Ağniyâlar zâti sarhoş şimdi sekrân parasız
                          15-Para kazan, âdam olup para kazanmaz isen
                               Bu zamanda kimse demez sana insan parasız
16-Dersine bak gece gündüz oku yaz hem tarla kaz
     Parasız bir iş görülmez gezme bir an parasız
                          17-İçme tütün, ağzına koyma sakın rakı şarap
                               Mahvolup sonra olursun zâr ü giryân parasız
18-Bu zamanda masrafı irâdına uydurmayan
     Gezer elbet sine uryân hâne vîrân parasız
                          19-İktisadı tahsil edip kânı’ olmazsan eğer
                               Derdine bulmaz deva Bekrât u lokman parasız
20-Sanat öğren kalma câhil eyle tahsil-i hüner
     Âlim ol ki neşe verir ilm ü irfân parasız

  EY ALLAHIM BİZİ ÖĞÜT VERENLERİN ÖĞÜDÜNÜ DİNLEMEYENLERDEN EYLEME

  

  

  

  

  

  

  

  14-Agniya: Zenginler
14-Sekran: Sarhoş
17-Zar ü giryan: Ağlayıp sızlanan
18-İrad: Gelir
18-Sine uryan: Göğsü açık
18-Hane viran: Evi yıkık
19-Kani olmazsan: Kanaat sahibi olmazsan
19-Bekrât: Hipokrat

  40

  

 


40
Önceki                  Sonraki