1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85   

  

  ŞİİRİN SADELEŞTİRİLMESİ VE AÇIKLAMASI

  BAHARİYE 1

  

  1-Gül haşin tabiatlı çevik bir ata binerek yaz mevsimine doğru koşar oldu. O yine dönüp duran dünyayı kendisine basamak yaparak gökyüzüne doğru yöneldi.2

  2-Gül naz ve işve ile renga renk naz kaftanını giyip, hasedinden binlerce lâleyi yakıp eritti.3

  3-Gül, sırrını keşfetmeye sadece sabâ rüzgârını4 uygun gördüğünden her önüne gelene sırrını açmaz.

  4-Gül, yerleştiği saraya naz süsünü çekince, şenlik ve sevincin sadâsından dönüp duran sazlar bile güm güm öter.5

  

  

  1-Bahariye: Bahar hakkında söylenen manzumelere bu isim verilmektedir. Ayrıca bu tür şiirlere “rabîîyye” de denilmektedir.

  2-Gülün at üzerinde gelmesi ile onun ilkbaharın sultanı olduğu vurgulanmaktadır. Çünkü sultanlar yayan değil, at sırtında teşrif ederler. Bindiği atın haşin tabiatlı koşan bir özelliğe sahip olmasıyla da, gülün ilkbaharla birlikte aniden ortaya çıkarak her tarafı bir anda kaplaması vurgulanmaktadır.

  3-Naz ve cilve yapmak, haset, kin ve nefret etmek gibi duygular aslında sadece insana has davranışlardır. Ancak şiirin bütünü içerisinde de görüleceği üzere şâir, tabiattaki her unsura ayrı bir şahsiyet vermekte, onlara bazı beşerî duygular yüklemektedir. Beyitte bunun çok güzel bir örneğini veren şair; gül çiçeğinin renga renk bir şekilde ortaya çıkmasıyla onu güzelliği karşısında hasede kapılan lâlenin âdeta eridiğine dikkat çekmektedir.

  4-Sabâ rüzgârı; özellikle baharla birlikte gündoğusundan esen hafif ve hoş rüzgâra denilmektedir. Her tarafta kendisini hissettirmesi sebebiyle, Edebiyatta ekseriya, sırdaş, gönüldaş ve yoldaş olarak nitelendirilmiştir.

  5-“Gülün Yerleştiği Saray” ifadesi ile gül bahçesi kastedilmektedir. Gülün naz süsünü çekmesi bir manada bütün zinet ve eşyasıyla gül bahçesine yerleşmesi anlamına gelmektedir.

  68

  

 


68
Önceki                  Sonraki