1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85   13-Taksa boyunduruğuna köylüleri
     Kendi halinde güzel huyluları
                          14-Ayağında çarığı başında fes
                               Kalmasa takat, çıkarmağa nefes
15-Öyle zalim, komşusunu ezmeyi
     Kabrinin üstüne ister gezmeyi
                          16-Zalim ister herkese etsin cefa
                               Cevr ü cefâda bulur zevk ü safa
17-Bu zalimdeki kuru çalime bak
     Merhamet yoktur deme halime bak
                          18-Bir kişi ki zülm ile abâd olur
                               En nihayet adlile berbat olur
19-Zülm ü cevr ü gadırdan eyle hazer
     Zalim olma kıl bu faniden güzer

  

  EY ALLAHIM BİZİ ZALİM OLAN KAVİMLERDEN EYLEME

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  18-adlile berbat olur: adaletin vereceği hükümle cezasını görür.

  27

  

  

 


27
Önceki                  Sonraki