1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85   

  

  14-Bakınız düşer çamura batağa
     Üstüne işer yatınca yatağa
                                  15-Kimse almaz sarhoşu omuzuna
                                       Çamuru sürer yüzüne gözüne
16-Sarhoş olunca kayarmış ayağı
     Rast gelenlerden yer imiş dayağı
                                  17-Bağırır meyhanenin var tapusu
                                       Para yok elde açılmaz kapusu
18-Sonra meyhaneciye sövüp sayar
     Yana yıkılır ayakları kayar
                                  19-Rakıyı içip kırarmış kupayı
                                       Meyhaneciden yer imiş sopayı
20-Kimse gelmez yanına pis pis kokar
     Rast gelen pisliğe burnunu sokar
                                  21-Aklı başında değil durmaz ayık
                                       Anlamaz bindiği sandal mı kayık
22-Kalmamış beş parası olmuş sefil
     Böyle sarhoşlara kim olur kefil
                                  23-Bir vukuat hatıra geldi heman
                                       Müstefit olur işiten her zaman
24-Bir vakitta gitmişim bir düğüne
     Şimdicek olsun selamlar o güne
                                  25-Yedik, içtik, eyledik zevk ü safa
                                       Dünyanın yoktur safasında vefa
26-İnsanın gelir geçer iş başına
     Zehir zakkumi katarlar aşına
                                  27-Bazıları içti çok rakı şarap
                                       Sarhoş olup kendini etti harap
28-Kalktı biri gitti abdesthaneye
     Bak nasıl geldi odaya haneye
                                  29-Fesi düşmüş üstüne yestehlemiş
                                       Sonra tutmuş fesi başına koymuş
30-Üstü başı murdar olmuş büsbütün
     Dediler kim dışarı atın tutun
                                  31-Sonra onu bir yere tıkadılar
                                       Güya üstü başını yıkadılar
    

  23-Müstefit olmak: Yararlanmak
23-Yestehlemek: Abdest bozmak.

  21

  

 


21
Önceki                  Sonraki