1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129   17                    18

  Yanar ateş çıkar lavı        Çorbayı yapar kuvvetli

  Pişurur pirinç pilavı            Soğan yağnısı bol etli

  Pişer lobya alur tavı            Hersenin yanında sütli

  O zaman çorbaya benzer        Börek baklavaya benzer

  

  19                    20

  Fakir olan olur cömert        Kör olsun düşmanın gözi

  Kese olsa para demet        Kalmasın ateşin özi

  Bunların cümlesi elbet        Hilmiyan’ın her bir sözi

  Yapması kolaya benzer        Baksan bir fetvaya benzer(1-)

  

  

  TÜTÜN FİDANLIĞI HIRSIZI

  

      Ahmet Dayının tütün fidanlığına hırsız girince, Ulucami Köyünden Rahim Efendi bakın olayları nasıl anlatıyor:

  

      Seher vakti öten bülbül

      Bağı virane gitmesun

      Derde düşer ise bir kul

      Köye dermana gitmesun

  

      Tarlada tütün fidanı

      İtse elbet yakar cani

      Atsam kurşun, döker kanı

      Dedum harmana gitmesun

  

      Ahmet hiç etmesun keder

      Böyle yazılmış bu kader

      Gelür vakti gene eder

      Emeği boşa gitmesun

  

      Hırsızlar söğer ananı

      Sebebi tütün fidanı

  

  96

  

  

  1- Bu destan Yakup Ak’dan alınmıştır. 1926 Pazarköy doğumlu.

 


97
Önceki                  Sonraki