1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129       Besim cevabini pusulanın arkasına yazar gönderir ve söylendiğine göre imtihanı kazanmış olur:

  

  Çekirgedur dediler

  Öyle verduk kararı

  

  ***

  

      Rustem Ayyıldız Çayeli Çataldere Köyünden. Tahmini 1880’lerde doğmuş. Rustem, köyünden çarşıya inerken bir kadınla karşılaşır. Kadın şair olduğunu bildiği ve tanıdığı Rustem’e:

  

  Kadın:        Rustem senun şalvarun

          Fırının gelberisi

  

  Rustem:     Dışarısına bakma

          İçerdedur iyisi

  

  ***

  

  

  

      Dursun Tiryaki Rize’nin İslampaşa Mahallesindendir. Kardeşi Ömer de kendisi gibi şairdir. Ömer bize rivayette bulunan rahmetli Yusuf Tiryaki’nin dedesi olmaktadır. Ömer’in oğlu olan Harun Efendi de şair olup Haci Hamza ile bir atışması bu eserin başka bir bölümünde yer almıştır.

  

  Dursun Tiryaki’nin ölüm tarihi 1920 olarak tahmin. Edilmek

  tedir Olayın geçtiği tarihte Dursun delikanlı çağındadır. İslampaşa mahallesinde yapılmakta olan bir düğünde horon kurulmuş ve o devrin şairlerinden biri Dursun’la atışmaktadır:

  

  56

  

  Şair    : Dursun senin sevgilin

   İnce veremden eldi

  

  

 


57
Önceki                  Sonraki