1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129   22

  

  Birinci karı:     Bu gün Cuma günü

  Görünür yeşil bayrak

  

  İkinci karı:    Bakar ona üç tane

          Ha kalktı ha kalkacak

  

  Üçüncü karı:    Var mı o kadar suyu

          Üç çeşmeye akacak(1-)

  

  CİMİLLİ ZİYNET İLE ATIŞANLAR

  

      İsmail Tozkoparan’a göre Cimilli Ziynet Paşaoğlu, tahmini 1880’li yıllarda doğmuş, doksan yaşlarında ölmüştür. Salaha’dan Tüyloğlu Tevfik Dayı ile yaptığı yaptığı söylenen atışma:

  

  Ziynet:    Giymeyisun çohanı

          Yoksa kolu mu dardur

                  

                  Tevfik:        Alu giderum seni

                          Evde bir daha vardur

  

  Ziynet:    Olar hep senun midur

          Yoksa ortağun vardur.(2-)

  

  ***

      

      Zimilli Ziynet’in bu atışması oldukça meşhur olmuştur ve değişik ilçelerde değişik şairlere mal edilir. Çayeli İlçemizde bize rivayette bulunanlar bu atışmanın Çayelili Celal Yetimoğlu ile Cimilli bir kadın arasında geçtiğini söylediler. Çayeli Halk Eğitim Müdürlüğünün yaptığı derleme şöyledir:

  

  Celal Yetimoğlu:     Cimil üç para köydür bir Demirdağı vardur.

  

  1- Rivayet Eden: İsmail Tozkoparan

  2- Rivayet Eden: İsmail Tozkoparan

 


24
Önceki                  Sonraki