1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129   27                    28

  Bu gün tuttum çekirge        Çefoya tepelere(1-)

  Kanadı benek benek        Şimdi otluyor inek

  Kuşu tutup yakalar            Bazı senin viçana

  Veri denen değenek        Ne kuş konar ne sinek

  

  29                    30

  Şaka değil bir çift kuş        Sabah çıkarsın evden

  Eş olur yalnızlara            Kahvaltıyı yapmadan

  Viçaların benziyor            Uyku girmez gözüne

  İnce belli kızlara            Viçayı donatmadan

  

  31                    32

  Kuşcular tepelere            Bir kuş görsen bir yerde

  Kurar avgâhı ağı            Hemen gözün takılır

  Senin gözlerin arar            Viçalar kuşa doğru

  Hep kuşları çardağı            Usul usul çakılır

  

  33                    34

  Bir kuş gelir viçaya            Sen kuşa yaklaşınca

  Çekirgeyi paralar            O kuş da ordan yapar

  Sonra kuşun kaçışı            Konar başka çardağa

  Yüreğini yaralar            Kanatlarını açar

  

  35                    36

  Sevincin yerindedir            Çekirgeyi görünce

  Furlak telde furluyor            Ğaço da duramadı

  O ruhunu ğaçoya            Geldi kondu viçaya

  Bilmeden uğurluyor            Bir oyun kuramadı

  

  37                    38

  Birkaç defa sıçradı            Kurtuluş yok ğaçoya

  Çekirgeden veriye            O verinin ağından

  Sen yerinde zıplarsın        Elişti çarılara

  Hem kaçarsın geriye        Her iki ayağından

  

  89

  

  

  1- Çefo: Ağaçsız boş arazi

 


90
Önceki                  Sonraki