1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129   14

  

  latımızın zaman içinde derledikleri ile birleştirerek bu kitabın gövdesini oluşturduk. O günden bu güne derlemeler yaparak hazinemizi zenginleştirdik. Bu arada yukarıda bahsedilen ve bizden önce yayınlanmış eserlerden de birkaç örnek aldık. Bu eserde yer alan bazı örnekler o kadar meşhur olmuştur ki bunlar bu gün dahi halk arasında zevkle tekrarlanmaktadır. Bu şöhretli halk edebiyatı örneklerini ikinci veya üçüncü defa yayınlamakta bir mahzur görmedik.

  

      Bu noktada bir hususu açıklamakta fayda görmekteyim. Derleme çalışmaları yaparken bir türküye birkaç ilçede rastladık. Bu o türkünün ne kadar şöhretli olduğunu göstermekle beraber daha önemli olan nokta bu türkülerden bazılarının kendi yöresi şairlerine veya farklı şairlere maledilmeleri idi. İkizdere’de bize rivayet edilen bir türkü Güneysulu Kamburoğlu’na atfedilirken aynı türkü Çayeli Kaptanpaşa’da rivayet edilirken Salaha’dan Tevfik Tüylüoğlu’na malediliyor. Bu türkü Güneysu’da ise başka bir şaire. Bu nedenle halk arasında çok yaygın olan bazı türkülerin şairleri konusunda kesin bir şey söylemek mümkün görülmüyor.

  

  

  

      

  

  

      

      

      

  

  

      

  

  

  

  

  

  

 


16
Önceki                  Sonraki