1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129   

  

  CİMİLLİ HAMDİ İLE KOMŞU KADIN

  

      İkizdere Cimil Güvenköy’den Hamdi Taşçı. 1890 da doğmuş 1983’de ölmüş. Gençliğinde tanıdığı bir kız vardı. Zaman geçmiş, kız evlenmiş, bir zaman sonra da dereyi geçerken yeniden karşılaşmışlar:

  

  Hamdi:    Gelin girma dereye

          Islattun pupukayı ( Papuçları)

  

              Gelin:    Ya geçte git oradan

                  Etma öyle şakayı

  

  Hamdi:    Hayde gidelum eve

          Pişur bizim çorbayı

  

              Gelin:    Eve bir adam elet

                  Karın koca arayı

  

  TARFUY TÜYLÜOĞLU İLE CİMİLLİ ZİYNET

  

      Rize’nin Kasarcılar Köyünden olan Tayfur Tüylü 1870’li yıllarda doğdu, 1960’larda öldü. Hayatı çobanlıkla geçmiştir. Bir gün Cimil Güvenköy’den şairlikte şöhreti fazla duyulmuş olan Ziynet Paşaoğlu ile karşılaşır. Ziynet 1973 yılında yüz yaşlarında iken ölmüştür. Yukarıda ismi geçen İsmail Tozkoparana göre ise öldüğünde doksan yaşlarında idi

  

  Tayfur:    Ben aldum sen bağlarsun

          Belundeki kuşağı

  37

  

              Ziynet:    Bir gün de senunkine (karına)

                      Öyle der el uşağı

  

  Tayfur:    Yeniden giydireyim

          Seni baştan aşağı

  

 


38
Önceki                  Sonraki