1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129   

  Mahfume sebebdur Perilizade

          Yapmadı tapuyu düştü inade

          Görende paşayı uğrar feryade

          Korkusundan çünkü dermanı olmaz

  

  Bir konak yapardum bir yüksek yere

  Yarım saat mesafe çeker Fener’e

  Kapısında bir kuyu benzer kevsere

  Dünyada suyunun akranı olmaz

  

          Hükmünde geturdum tuğlayı taşı

          Seyrine koyuldu çavuş onbaşı

          Toplama danenin harmanı olmaz

  

  Mutasarrıf paşa gazaba geldi

  Yaktı kayığımı ciğerim deldi.

  Ol saat bilun Sandıkçı geldi

  Görünce ateşi aklum oynadı

  Ciğerum tutuşti aklum oynadı

  

          Kale yokuşinde sipere yattum

          Hükümete şehre çok tüfek attum

          Tatlı yemeğume zehiri kattum

          Zulumsuz eşkıya tövbekâr olmaz

  

  Ramazan yirimi, geldi emirler

  Asker zaptiyeler doldi gemiler

  Trabzon valisi kellemi diler

  Artık bu derdumun dermanı olmaz

  

          Ayrıldum Aslan’dan karakış ayı

          Hava eser yağar toker borayı

          Kulağuz peşume izim arayı

          Artuk bu derdumun dermanı olmaz

  

  

  109

  

  

 


110
Önceki                  Sonraki