1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129   13

  

      RİZE YÖRESİ HALK EDEBİYATI ÜZERİNDEKİ ÇALIŞMALAR:

  

      Bu eser Rize halk edebiyatı konusunda yapılan ilk çalışma değildir. Daha öncede bu konuda araştırmalar ve yayımlar olmuştur. Şimdi bunlara kısaca değinelim:

  1- 1940’lı yılların başında Kuzeydoğu illerimizde derleme çalışması yapan Prof. Dr. Ahmet Caferoğlu – Aslında eserinde yöre ağızlarını incelemektedir – “Kuzeydoğu İllerimiz Ağızlarından Toplamalar” adlı eserinde ilimize elli sayfa kadar bir yer ayırmıştır.

  2- Folklör araştırmacısı ve Çayeli’li hemşehrimiz Süleyman Kazmaz, halk edebiyatı alanındaki derleme çalışmalarına iki eserle katılmaktadır. “Rize Halk Şairleri”, “Rize Halk Şairleri ve Halk Kültürü”

  3- Rize’de öğretmenlik yapan Necmi Akgül, binlerce tutan Rize halk türkülerini “Rize Maniler” adlı bir kitapta toplamıştır. Bu türkülerin bütünü Rize kökenli olmasa bile Rizeli’nin hafızasında yer etmiş ve benimsenmiş bulunmaktadır.

  4- Değerli Hemşehrimiz Dr. Turgut Günay, Rize ağızlarını ilmi bir şekilde incelemiş ve kendisine gerekli olduğu kadar da derlemeler yapmıştır. “Rize İli Ağızları” adlı bu ilmi eser Kültür Bakanlığı yayınları arasında yer almaktadır.

  5- Ayrıca ilimiz merkezi ve ilçelerimizde yayımlanan pek çok dergide de Rize Halk Edebiyatından örnekler bulunmaktadır.

  

      Tarafımızdan hazırlanan bu kitap ise bu sahada yayınlanmış olan eserlerin bir devamı ve tamamlayıcısı sayılmalıdır.

  

      Bu kitaptaki türkülerin ve destanların derleme çalışmasına 1987 yılında başlanılmıştır. 1987-1988 kışında Halk Şairi Osman Efendioğlu ile birlikte ilçe ilçe dolaşarak atma türkü şairlerine ulaşmaya çalıştık. Bu şairleri ziyaret ederek bize kaynaklık yapmalarını istedik. Topladıgımız malzemeyi Halk Eğitim teşki-

  

  

  

 


15
Önceki                  Sonraki