1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129   7

  

      b) İkinci şekil: Buradaki atma türküler “tam türkü” şeklinde olup, bu türküler arasında kafiye aranmaz. Türkülerin sadece ikinci ve dördüncü mısraları kendi aralarında kafiyelidir. Yalnız bu tür atma türküde konudan sapma olmamalıdır.

  

      Tam türküye örnek olarak gelin odasına söylenen aşağıdaki türküleri gösterebiliriz. Gelin oturduktan sonra kurulan horonda gelinin arkadaşlarından birinin damada söyledikleri:

  

      Getirin enişteyi

      Tanımayanlar görsün

      Enişteye baldızı

      Nazar boncuğu taksın(1)

                      Eniştenun cebinde

                      Elli liraluk kalem

                      Doğru oyna enişte

                      Gülmesun bize alem

      Enişte diye diye

      Saat geldi yediye

      Baldızlar enişteye

      Takacaklar hediye

                      Enişteye dediler

                      Medine fukarası

                      Meğer ise enişte

                      Habu köyün ağası

      Enişte boyun uzun

      Var mı dereye düzün

      Dediler baldızı yok

      Balduzunum balduzun

                      Enişte ince uzun

                      Alıyor saçaklara

                      Balduzun kurban olsun

                      Bastığın topraklara

  

  1 – Eskiden Rize’de damat tabiri kullanılmazdı. Damada enişte, teyze’nin kocası enişteye de “dayı” denirdi.

 


9
Önceki                  Sonraki