1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129   İşe bakmaz oldi kadı

                      Kesilsin Rize’den adı

                      Tuzcoğlu ider feryadı

                      Verir orda divanları

      Mataracı oğlu aza(1-)

      Kulak vermez her bir söze

      Yalancıya eder ceza

      Mekan eder zindanları

                      Şimdi hulasa-i kelam

                      Evi ki ettunuz i’lam

                      Gitsun Zandoloz’a selâm

                      Sevindursun subyanları

      Bu işi sanmayın küçük

      Çünki dava yolu açık

      Temize düşenler çocuk

      Dönmez olur lisanları

                      Avukatlar çeker zahmet

                      Pehlivanlar giyet kisbet

                      Güreşmesi güçtür elbet

                      Dolaşırlar meydanları

      Destanı yazdı özene

      Kimse söz katmaz sözüne

      Bakın gürgenin(2-) yüzüne

      Oğul aldı kovanları

  Hilmiyan’ın dili şeyda

                      Olsun oğa canlar feda

                      Gelir dostlar ider nida

                      Yazdırırlar fermanları(3-)

  

  

  

  102

  

  

  1- Bu destanda geçen Tuzcuoğlu ve Mataracı gibi aileler o zamanlar Rize’de sözü geçen ailelerdi. Hatta 1918-1923 yılları arasında Kuvva-i Milliye Teşkilatının önderleri olarak Rize’nin yönetimine de hakim durumda bulunuyorlardı.

  2- Eskiden arı kovanları gürgen ağaçlarına çekilir ve orada daha kolay oğul aldıklarına inanılırdı.

  3- Bu destan Ulucami Köyünden bir vatandaş tarafından rivayet edilmiştir.

 


103
Önceki                  Sonraki