1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129   Hevekli    : İnşanlah erkek olur eyağum uğurekli

  Hemşinli    : Korkayim olmiyesen Kantaroğlu Hevekli

  

  SEVİŞEN İLE OSMAN EFENDİOĞLU

  

      Sevişen Kutlu Fındıklı İlçesinin Arılı Köyünde doğdu. Rize Vilayet kaleminde memur olarak çalışıyor. Düğünlerde atma türkü söyler. Osman Efendioğlu türkülerinden örnek almak niyetiyle ken- disini ziyaret eder ve burada karşılıklı atışırlar.

  

  Sevişen Kutlu    : İyi düşün öyle de türkünün sözlerini

               Dediğin türkülerin yazarsın sözlerini

  

  Osman Efendioğlu    : Demincek sen mi idin bülbül gibi ötüşen

  Sevişen Kutlu    : Fındıklı’dan yukarı dere gezer Sevişen

  Osman Efendioğlu    : Benlan türki demağa var midur bir endişen

  Sevişen Kutlu    : Fındıklı meşe ama yine insanları şen

  Osman Efendioğlu    : Maaşlar kaç liradır senin hissene düşen

  Sevişen Kutlu    : Hepsi yüz kırk bin lira çoluk çocuk bölüşen

  Osman Efendioğlu    : Maaşı sordum diye ondan mı kaçtı neşen

  Sevişen Kutlu    : Etsiz yağsız yemekler bizim kazanda pişen(1-)

  

  ALİ İLE ARKADAŞI

  

  Arkadaş    : Ali kaldın yalınız bul başı kel gene

  Ali        : Öyle bir şey bulursam derim ona gel gene

  Arkadaş    : Ali eskisi gibi esiyor mu yel gene

  Ali        : O eski sağluğumdan var bende bir tel gene

  

  

  

  

  47

  

  HAMDİ YAZICI İLE HEMŞİNLİ KIZLAR

  

  Cimilli Hamdi Yazıcı Hemşin’de değirmen yapmaktadır. Hemşinlikızlar, değirmen ustasının şair olduğunu bilmektedir.

  

  1- Olay 1988 yılında geçmiştir.

 


48
Önceki                  Sonraki