1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129   Gazyağı olur mu kâğleye(1-) ilaç

  Kunduzlar olsunlar namerde muhtaç

  Mekke Medine’ye seksen bin haccac

  Arafat dağına çıksun ağlusun

  

  Ne edeyim yaralarım bulaşık

  Giderdum Miktat’a(2-) yolum dolaşık

  Akşam sabah sağılırdım bir kaşık

  Günahım Kunduz’un boynuna olsun

  

  Sahiplerim haber verdi kasaba

  Onlar da oturup durdu hesaba

  Dediler haftadır(3-) gideriz saba (Sabah)

  Gelirken dereye düştüm ağlarum

  

  Ne yapmıştum sağa Havuli Nene

  Benum dertlerume yanarsın gene

  Toplansın köylüler gelsin yanine

  Gelmeyenler evde sayu ağlasın(4-)

  

  RAUF DAYININ EVİ

  

  Yer: Ulucami Köyu Zandoloz mevkii. Esen sert bir rüzgar, Rauf Dayının evinin avlusunda bulunan bir ağacı devirerek evinin üzerine düşürür ve evin bir duvarını yıkarak eve büyük zarar verir. Rauf Dayı yoksul biridir. İşte bu olayın şairin dilinden anlatımı

  

  1-Seher vakti esen bülbül        2- Çünki böyle idi kader    

  Güle konsa yakışmaz mı         İşlemez bu ise keder

  Seher vakti açılan gül         Zandoloz için bir haber

  Reyha verse yakışmaz mı     Tel vurulsa yakışmaz mı

  99

  

  

  1- Kâğle: Bit

  2- Miktat: O devirde Sütlüce köyünde yaşayan bir sağlıkçı. Halk doktoru.

  3- Haftadır: Yani hafta günüdür.

  4- Sayu ağlamak: Ölünün arkasından, onun meziyetlerini sayarak yapılan sesli ağlama töreni.

 


100
Önceki                  Sonraki