1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129   11

  

  MAFRAT ALİ DESTANI

  

      Ramazan bayramı günlerden Salı

      Dedum bu gün Anbarlık’a kalmalı

      Hoş geldun dediler ey Mafrat Ali

      Senun gibi şeyun olmaz namazı

  

              Çekildi bıçaklar cümlesi birden

              Fursat yok elumde ne gelsun elden

              İslam biraderum yetiş geriden

              Kardaşsuz adamun kimsesi olmaz

  

  Ellerinden çıktum karşıya geçtum

      İslam bıraderumcanumdan geçtum

      ........................................................

      Ya getur tüfeğmi hesaplan olmaz(1-)

  

      ANONİM TÜRKÜLER:

  

      Halk kültürünün bir bölümünü halk edebiyatı teşkil ettiği gibi, halk edebiyatının bir bölümünü de maniler temsil eder. Rize’de her ne kadar mani denmeyip türkü deniyorsa da bu dörtlükler yöremizde binlerce olup bunların belli bir kısmı şüphesiz ki Rize kökenlidir.

  

      KESME TÜRKÜ:

  Türkülerimiz belli bir makamla söylenirler. Bunlara türkü havaları diyoruz. Çok çeşitli olan türkü havalarının bir kısmı anonimdir. Bunlar zamanla ortaya çıkar ve zamanla unutulup kaybolurlar.

  Türkü havalarının en önemli özelliği bunların bir havanın tek mısrada, iki mısrada veya dört mısrada tamamlanmasıdır. Genellikle türkü havaları iki mısradan oluşan 7+7 lik bir beyite aittir.Yani bir türkü havası bütün özellikleri ile bir beyitte

  

  1- Destanın tamamı A. Caferoğlu’un “Kuzeydoğu İllerimiz Ağızlarından Toplamalar” adılı eserindedir.

 


13
Önceki                  Sonraki