1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129   Hemşinli kızlar, Hamdi Yazıcıya türkü ile takılırlar ve cevaplarını alırlar:

  

  Hemşinli Kızlar : Bodollu’nun dağına yel eser bilir misun

  Hamdi Yazıcı : Eser eser kaldırır indirebilir misun

  Hemşinli Kızlar : Konuştuğun lafa bak o dayı deli misun

  Hamdi Yazıcı : Demedun oni bağa kız misun gelin misun

  Hemşinli Kızlar : Kardaşum adam keser sen oni bilir misun

  Hamdi Yazıcı : Geldun furtuna gibi gelin misun kız misun

  Hemşinli Kızlar : Saç sakalun ağardı sen oni bilmez misun

  Hamdi Yazıcı : Babanın canı içun bir versen elur misun

  

  ÖMER DAYI İLE AZİME

  

      Rize’nin dağsu mahallesinden olan Lâl Ömer Dayı, 1965 yılında 90 yaşlarında iken vefat etmiştir. Rize’de tahtadan yapılmış bir dükkanı vardı. Burada tuz, içyağı gibi öteberi satardı. Taşköprülü Azime ile atışmaları şöyledir:

  

  Azime        : Dayma durur düşünür Ömer Dayı zavallı

  Ömer Dayı    : Senin istiyor canın ayakları havalı

  Azime        : Olmuşsun marko kedi sakalı bırakalı

  Ömer Dayı    : Bir çakar iki patlar tüfeğum kumbaralı(1-)

  

  TORPİ MUSTAFA SARI İLE OSMAN EFENDİOĞLU

  

      1987 yılında atma türkü şairlerini ziyaret proğramı çerçevesinde Pazarköy’lü, 1916 doğulu, Torpi Mustafa’ Sarı ile köy kahvesinde buluştuk. Kolunda bir atmaca vardı ve Torpi Mustafa o yıl hacca gitmişti. Hoşbeşten sonra babası Hamza ve kardeşi Mahmut’un ve çevrede yaşayahnşairlerin hatırlanan

  48

  

  türkülerinden ve şiirlerinden derlemeler yaptık. Bir de Osman Efendioğlu ile hemen oracıkta vuku bulan atışmalarını not ettik.

  

  Osman    : Gözünü çıkaracak kolundaki atmaca

  

  1- Rivayet Eden: Osman Efendioğlu. Rize’nin Taşköprü Köyünden. 1936 Dooğumlu.

 


49
Önceki                  Sonraki