1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129   Beki anlamaz oni anlatun Kimini’ye

  Benum türkülerumi niye anlamaz niye

      Ben altı okka tuzu ettum oğa hediye

      O dalağını bile veremedi kediye

  

      Kimini eyi bilur hem yoğimi varimi

      Ben binerdum kırata çekerdi yularumi

      Azmi temizlemiştur pisluk kuyularumi

      Malumun köpeğiydi beklerdi davarumi

  

      Ali Reis getirir Kimini’ye, Kimini çok kızar, darlanır. Yaz Ali Reis yaz der:

  

      Bağa Anzerli derler yabandanım yabandan

      Ne istersen Şuşuka benim gibi çobandan

      Beni alt edemezsen ders almışım babamdan

      Senun gibi şairi atlaturum kabandan

  

      Benum etum kemiğum bal ile yoğrilmiştur

      Yaşım yetmiştir ama her yanım doğrilmiştur

      Sen bana yakışmazsen kanburun eğrilmiştur

  

      Ali Reis getirir Şuşukaya. Kimini’nin söylediği ayıp karşısında Şuşuka yarışmayı kesmek zorunda kalır ve son cevapla bu atışmaya son verir:

  

      O Anzerli Kimini ne bozarsın demini

      Senlan atışmamağa edeceğum yemini

      Zemin kupkuru idi ne ıslattun zemini

      Şaşurdun pusulayı kaybettun dumenini

  

      Çok eyi gideyiduk birden değişti rengun

      Dara kalduğun zaman başkalaştı ahengun

      Demek ki o Kimini ben değil idum dengun

      Yabandan değilmisun kaç paradır mihengun(1-)

  

  

  73

  

  1- Derleyen: İlyas Aydın Ekşioğlu. Anlatım İlyas Aydın Ekşiğlu’na aittir.

 


74
Önceki                  Sonraki