1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129   BABADAN OĞULA

  

      Mektup türkülerden bir örnek. Baba oğluna yazıyor:

  

  Sefer senin yüzüne ben olmuşum aşıyan (aşık)

  Evladı babasından çevirir mi başı yan

  Senlan benum arama kim koydu bu taşıyan

  Alem adama söyler üçü doğru beşi yan

  Elbette silahını iyi bilir taşıyan

  Ben nelerini gördüm neler görür yaşıyan

  Bir tane buldum sana gözü kara kaşı yan(1-)

  

  

  

  FUAT AK’DAN HAMDİ ER’E

  (KUŞCULUK DESTANI)

  

      Kuşculuk ve atmacacılık Hamdi Er’e aileden miras kalan bir hevestir. Hamdi Er’e yazılan bu mektup, 1950’den önceki devirlerde yapılan kuşçuluk sanatını ve kuşculukla ilgili yöresel kültür değerlerini anlatmaktadır. Mektubun yazıldığı 1949 yılında Hamdi Er 14, Fuat Ak ise 18 yaşında bulunuyordu.

      

  1                    2

  Kuşculuğun temeli             Çekirge tutmak için

  Çekirgeyi tutmaktır            Elde bir dal olmalı

  Bana kalsa en iyi            Arasına o dalı

  Bu işi unutmaktır            Çimenlere vurmalı

  

  3                    4

  Marifet çekirgeyi            Koşarsın arkasından    

  Tutmaktır diri diri            Yakalamalı diye

  Çayır çimen gezerken        Sonra da vahlanırsın

  Uçar furlağın biri(2-)            Niye kaçırdım diye

  

  86

  

  

  1- Derleyen: Çayeli Halk Eğitim Müdürlüğü

  2- Furlak: İyi uçan bir çekirge cinsi

 


87
Önceki                  Sonraki