1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129   Felek kesti rahatuni uykuni

  Alem yeniledi eski kürküni

  Tamire başladun bütün mülküni

  Hiç kalmadı fakirliğe sabrunuz

  

          Namunuz yükseldi arşile kürse

          Bir talebeniz yok meraklı derse

          Eğer bir imtihan zuhur ederse

          Ol zaman bilinir sizin kadrunuz

  

  Efendim inanma geçer bu çağlar

  Mahv ü idam olur(3-) şu karlı dağlar

  Cümle talebeler başuni ağlar

  Bir gün hatellere düşer sadrunuz(1-)

  

          O ki ecel gelir vade yanaşır

          Talebeler iskatuna(2-) meleşur

          Çıkarurlar taht üstüne teneşür

          Elun lokmasına bakar sebinuz(3-)

  

  Kudret tarafından ket olur nusret(4-)

  Alem kaldı dar-ı dünyadan hasret

  O ki Ezraile verilur fırsat

  Boş taraftan peyda olur ağrinuz

  

          Bülbül kuşu bir gün uçar kafesten

          Ecel uyandırır kulu nuasten(5-)

          Zerre kadar olmaz zükürü nasten(6-)

          Hemen hitam bulur aziz ömrünüz

  113

  

  

  3- Mahv ü idam olur: Yokolur.

  1- Bir gün hatellere döner sadrunuz: Bir gün göğsünüz hatıl denilen kirişleri andırır hale gelir.

  2- İskat: Cenaze günü dağıtılan ve ölünün kaza namazlarına karşılık olduğuna inanılan para.

  3- Sebi: Çocuk.

  4- Nusret: Yardım.

  5- Nuasten: uykudan, uyuşukluktan.

  6- Zerre kadar olmaz zükürü nasten: Ölümden sonra insanlar tarafından hatırlanmaz.

 


114
Önceki                  Sonraki