1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129   12

  

  tamamlanır. Horon havası dışındaki uzun havalarda bunun istisnalarını görmek mümkündür. Uzun havalarda makam dört mısrayı içine alacak biçimde şekillenir. 7 heceli tek mısrada tamamlanan türkü havaları da mevcuttur.

      Türkü havası ister tek mısrada, ister iki mısrada ve isterse dört mısrada tamamlansın bir türkü havası ile binlerce türkü söylemek mümkündür.

      “Çayelinden Öteye” türküsü buna güzel bir örnektir.

      7 heceden oluşan ve tek mısrada tamamlanan türkü havasına genellikle Hemşin yöresinde gördüğümüz “kesme türkü” havasını örnek gösterebiliriz.

      “Kesme türkü” tabiri türkünün söyleniş biçiminden kaynaklanmaktadır. Kesme türkü havasında türkü tek kişi tarafından söylenmez; karşılıklı iki grupça söylenir.

  Birinci grup bir mısralık makamla bir türkü söyleyince, ikinci grup birinci grubun söylediğini aynı makamda aynen tekrar eder. Bu hava aynı zamanda horon havasıdır ve iki grup da horon oynamakdadır. Türkü böylece birinci grubun yönetiminde devam ederken, ikinci taraf tekrar etmeyi durdurur ( bu gidişi keser) ve insiyatifi ele alır. Bu sefer ikinci taraf söyler, birinci taraf tekrar eder.

  7 heceli tek mısrada tamamlanan türkü havasına aşağıdaki örneği verebiliriz:

  

  Birinci grup    : Bana Osoğlu derler

  İkinci grup    : Bana Osoğlu derler

  Birinci grup    : Ben bi yuzi karayım

  İkinci grup    : Ben bi yuzi karayım

  Birinci grup    : Verun bağa bi güzel

  İkinci grup    : Verun bağa bi güzel

  Birinci grup    : Ben yardan fukarayım

  İkinci gurup    : Ben yardan fukarayım

  ............................

  ............................

  

  Türkü ve horon devam eder.

  

  

 


14
Önceki                  Sonraki