1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129                       Sar dedenun boynina

  

  Kız:    Yedi dağı aştuğum

      Beş kardeşten geçtuğum

      Sen misun benum kocam

      Sakalına s........tuğum(1-)

  

  

  HATIRDA KALANLARDAN

  

      Karşıberi atışmalar zamanında yazılmadığı için bizim bu kitapta aldığımız örneklerin çoğu insanların hafızalarında bulunuyordu. Çoğu atışmalar da unutulmuş ve bunlardan ancak birkaç mısra hafızalarda kalabilmiştir. İşte bu bölümde yer alan örneklerden bazıları birkaç mısradan ibaret olan hatırlamalardır. Biz bunları “hatırda kalanlar” başlığı altında toplamayı uygun bulduk

  

  ***

  

      Kasarcı Şaban, Rize’nin İslampaşa Mahallesinde oturur. Torununu omuzuna almış onunla eğleşiyor. İlyas Aydın Ekşioğlu bunu görür ve Kasarcı Şaban’a takılır:

  

      Ekşioğlu:        Omuzundaki uşak

                  Kaç ay oldu doğalı

  

      Kasarcı Şaban:    Ayını siktur ede

                  Karı gene boğalı

  

  

  

  54

  

  Kaspar Harun, Kalkandere Kayabaşı Köyünden. Kayabaşı köylüleri anlatıyor:

  

  1- Derleyen: Emine Telci

 


55
Önceki                  Sonraki