1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129   5                    6

  Kovalamaca bitti            Eğer varsa hoperi(1-)

  Çekirge geçti ele            Luzum yok bağlamaya

  Zavallının başı da             Kaçırırsan furlağı

  Bağlandı tire tele            Başlarsın ağlamağa

  

  7                    8

  Taze perçem doldurdum(2-)        Dalda bir kuş oturur

  Hoperinin içini            Ben tanıdım hopadır(3-)

  Çekirgenin anlarsın            Viça dediğin alet(4-)

  Oynağını piçini            İki dallı sopadır

  

  9                    10

  Vurdum iki kalopya(5-)            Viçayı anlatırken

  Hem etli hem yağlıdır            Sıra geldi veriye

  İki dallı viçanın            Hamdi kuşu görünce

  Uçları tel bağlıdır            Kaçar geri geriye

  

  11                    12

  Verinin halkaları            Oralarda tutarsın

  At kuyruğu kılıdır            Oynak ğaço kuşunu

  Önümüzdeki sene            Dinlenmeden çıkarsın

  Kuşculuğun yılıdır            Ayene yokuşunu(6-)

  

  13                    14

  Soğuklar bastırınca            Kuşculuk sanatının

  Ğaço kuşu yok olur            Bilenler hevesini

  Kuş viçaya gelince            Bir kuş için billahi

  Heyecanın çok olur            Yere vurur fesini

  

  

  87

  15                    16

  

  1- Hoperi: Su kabağından yapılan çekirgelik

  2- Perçem: Mısır püskülü, çekirge yemi olur.

  3- Hopa: Av kuşlarından biri, yabanı güvercin de denir

  4- Viça: Kuş tutmaya yarayan çatal sopa

  5- Sarı asma diye bilinen kuş

  6- Ayene Dağı: Güneysu ilçemizin eteğinde yer aldığı dağ. 930 metre yüksekliğinde olup, atmacacılar bu dağın muhtelif yerlerine avgâh kurarlar.

 


88
Önceki                  Sonraki