1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129       Dikiş kursiyerleri, bazı hatırlatmalar yaparak ve bu atış- manın kötüye gideceğinden korkarak sona ermesini isterler:

  

  Geçmişte mi kalacak

  Böyle güzel anılar

  Yazılan cevapları

  Akıllı olan anlar

                  Dikiş kızı beğenmez

                  Askere gidenleri

                  Heves etme boşuna

                  Onlar almaz sizleri

  Gocunacak yaran var

  Siz de dertli hoca var

  Bizdeki soylu kızlar

  Sizlere omuz sallar    

                  Dostça yaklaşmanıza

                  Benim kalbim inanmaz

                  Çok kötü zamandayız

                  Kimseye güven olmaz

  Akar Kamboz deresi

  Şarıl şarıl su akar

  Orda üç kız oturur

  Hangisi sizi yakar

                  Fazla değer verilir

                  Nasırlaşmış ellere

                  Biz laf atmamıştık ki

                  Sizin pamuk ellere

  Türkide de yazmıştık

  İçilecekti çaylar

  Pahalıya mı kaçtı

  Nerdesiniz uşaklar

                  Ölüm fermanınızı

                  Yazdırmayın bizlere

                  Türküler sona ersin

                  Yazık olur sizlere

  

  

  79

  

 


80
Önceki                  Sonraki