1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129           Ver sana bu uşağa

  

  Bayram Ali: Karısuz yatılmayı

       Bir kız gönder yatağa

  

  UŞAK İLE PAÇI

  

      İkizdere Halk Eğitim Müdürü Yakup Ekşi, hazırlayıp teksirle çoğalttığı Halk Eğitim Müdürlüğü Bülteninde şöyle anlatıyır:

      Konuk olarak bulunduğumuz bir düğünde, horon oynayan paçı ile uşağun türkülerle birbirini nasıl taşladıklarını izledik ve kaleme aldık. Yayın tarihi: 1986

  

  Uşak:    Çakal geldi avluya

      Çok bet kuyis edeyi(1-)

      Nenen için komşular

      Uyuzli karı deyi        

  Paçı:(2-)    Neneme öyle dema

                      Gözini patlaturum

                      Peştamalsuz gezerum(3-)

                      Uşaklar çatlaturum

  

  Uşak:    İçumde deyirum ki

      Habu paçi bi elsa(4-)

      Başka paçi istemem

      Nenesi benlan gelsa    

  

      

  51

  

  Paçi:    Tam beynune atardum

                      Tabancam bağa olsa

                      Dünyaları verurdum                            Babam ananı alsa

  

  1- Bet kuyis etmek: kötü kötü bağırmak

  2- Paçı: Kız çocuk veya kız

  3- Peştemalsuz gezmek: Erkek gibi dolaşmak veya şehirli gibi giyinmek

  4- Elsa: Ölse

 


52
Önceki                  Sonraki