1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129   

  Ahmet Geniş        : Atalum birkaç tane bu sefer gönlüm atti

  Süleyman Geniş    : Dayı olan dinlesun ehbab ehbaba çatti

  Ahmet Geniş        : Süleyman bu türkinin var bi şuruti şarti

  Süleyman Geniş    : Bizum kabilemizunsen mi kaldun en karti

  Ahmet Geniş        : Bari bir konuşalum seni arardum zati

  Süleyman Geniş    : Oyle geliyi bağa yaptuğun yok kalfati(2-)

  Ahmet Geniş        : Bu günlere ettun mi lahana sevkiyati

  Süleyman Geniş    : Bizum uşak gitti de sizun Hasan’a çatti

  Ahmet Geniş        : Yaz gelmeden pelkiyi anan darniya atti(3-)

  Süleyman Geniş    : Bozarum şimdi seni ederum pati pati(4-)

  Ahmet Geniş        :Eve bişe yoğidi anan bir hafta yatti(5-)

  

  DURSUN EMİNOĞLU İLE REŞİT PEHLİVANOĞLU

  

      Fındıklı’nın Gavra Köyünde fındık ayıklamak için yapılan imecede söylenmiştir:

  

  Dursun Eminoğlu    : Hoş geldun sefa geldun Gavra’nın musafiri

  Reşit Pehlivanoğlu    : Daha tanıyamadun çinko ile bakırı

  Dursun Eminoğlu    : Biraz idareli git karşuna aldun piri

  Reşit Pehlivanoğlu    : Verma kenduni oyle daha dirisun diri

  Dursun Eminoğlu    : Bakışta oyle ama yımılmıştır ebiri

  Reşit Pehlivanoğlu    : Alışmış konuşmağa ihtiyarlarun dili

  Dursun Eminoğlu    : Gavra’da liman yok mu funda etsam demiri

  Reşit Pehlivanoğlu    : Liman kapısı kitli almak lazım emiri

  Dursun Emiroğlu    : Buradan dişarıya yok mu emval-i miri

  45

  

  Reşit Pehlivanoğlu    : Belki bulursun ama sağa gelmez mi iri

  Dursun Emiroğlu    : Sana deyirum yoksa, kimseye vermem sirri

  Reşit Pehlivanoğlu    : Eskiden beri adet sabun çıkarur kiri(6-)

  

  2- Kalfati: Kahvaltı

  3- Pelki: Ekmek pişirmek için taştan oyulmuş bir kap. Darni: çatı altı olarak öteberilerin saklandığı yer. Bu mısranın anlamı şudur: Yaz gelmeden mısır tükenmiş ve evde artık ekmek pişmemektedir. Bu nedenle pilekiyede ihtiyaç kalmamış ve darnıya kaldırılmıştır.

  4- Pati pati: Parça parça. Pati tahta parçası demek.

  5- Derleyen: Fahri Boncukcu: Derlemeci, Öğretmen. Çayeli-1922 doğumlu

  6- Derleyen: Fahri Boncukcu.

 


46
Önceki                  Sonraki