1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129   

                  Erkekleri hor görüp

                  Koridor gezersiniz

                  Hangi şartlar altında

                  Tanışmak istersiniz

  Makas iğne tutmaktan

  Nasırlaşmış elleri

  Gönderdiğim türküler

  Kızdırmasın sizleri

  

      Dikiş kursu kursiyerleri, kendilerine gönderilen bu türkülere aynen mektupla cevap verirler:

  

  Bakışın bakış değil

  Bakarken verme meğil

  Tanışmak olsa bile

  Sonu hayırlı değil

                  Mayıs ayı gelende

                  Toplanır yeşil çaylar

                  Bakmak istiyorsanız

                  Sizde de vardır kızlar

  Ramazan ayı çıksın

  Herkes kantine insin

  Tanışmak isteyenler

  Birer çay ikram etsin

                  Kızların türküleri

                  Sakın çekme eğriye

                  Tahmin ediyoruz biz

                  Gelirsiniz sergiye

  Yazarken türkileri

  Kusur vardı şeritte

  Biz daveti bitirdik

  Davet sırası sizde

                  Uzun saçlı olanlar

                  Uğrasınlar berbere

                  İçinizde uşak var

  Benzeyi turistlere

  75

  

  

 


76
Önceki                  Sonraki