1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129   MELİK HOCA’YA ŞİİR

  

      Melik Hoca, Çayeli İlçemizin Arsevos ( Aşıklar Köyü) Medresesinde müderrislik yapmaktadır. Derslerinde tembel olduğu konusunda hakkında dedikodular yapılan Melik Hoca bu sırada köyünde yapılmasına başladığı yeni evinin temelinin kazılmasında talebelerini çalıştırmaktadır.

  

      Melik Hoca’ya aşağıdaki şiiri yazan Salih Kâhya, Çayeli İlçemizin Çilingir köyünden olup Cumhuriyetten önceki yıllarda yaşamış olan bir halk şairidir. Karşıberi atma türküler de söylemiştir. Şiirleri ve türkülerinden örnekleri Süleyman Kazmaz’ın Rize Halk Şairleri isimli kitabında bulabiliriz.

  

      Rivayete göre talebeler, Melik Hoca’nın evinde çalışırken Salih Kâhya aşağıdaki şiiri yazarak Melik Hoca’ya gönderir. Melik hoca şiiri okuyunca talebelerini salıverir. Aşağıdaki şiir, Çayeli Halk Eğitim Merkezinin derlemelerinden alınmıştır. Süleyman Kazmaz’ın naklettiği şiirden bir iki kıta fazladır.

  

      Saliih Kâhya’nın şöhreti ve Melik Hocaya şiiri hala konuşulduğundan tekraren buraya almayı uygun gördük.

  

  MELİK HOCA’YA

  

  Efendim halk oldun bir katre abden(1-)

  Nice gururiyet eder bağrunuz

  Nedir bu hareket nedir bu hengâm

  Sultan Suleyman’ı geçti devrunuz

  

          Bu kadar fazilet bir katre abde

          Gururluk gördün mü hiçbir kitapte

          Bunca enbiyalar yatar turabde(2-)

          Belki toprak değil sizin kabrunuz

  

  112

  

  

  1- Ab: Su

  2- Turab: Toprak

 


113
Önceki                  Sonraki