1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129   

  

  

  

  

  

  İKİNCİ BASKI DOLAYISIYLA

  

  Halk eğitim yayınları arasında bulunan sekiz kitaptan yedincisinin de ikinci baskısını yapmanın gururunu duyuyoruz. Kitaplarımızın ikici baskıları bu alanda duyulan ihtiyaçtan doğmuştur. Bu da zamanında yapılan işin ne kadar isabetli olduğunu gösterir.

  Kitapta görüleceği gibi, halk şiiri adı altında derlenen karşılıklı atma türküler ve destanların çoğu, kişilerin hafızalarında muhafaza edilen ve onların ölümüyle de yokolan cinsten şeylerdir. Bu derleme çalışması, bu tür halk edebiyatı ürünlerini hem unutulmaktan kurtarmak hem de dar bir mühitten alıp daha geniş bir bölgeye taşımak gibi bir amaca hizmet etmektedir.

  Bir de şu var: Rize ve yakın çevresinde yaşayanların duygularını ifade edebilmek için kullandıkları kavramlar ve söz kalıplarını tanımak da önemlidir.

   Osman Bahri GÜLAL

   Rize Halk Eğitim Merkezi Müdürü

  

  

  

  

  

  

  Dizgi ve Baskı

  

  

  

  

  

  

  İÇİNDEKİLER

      

  

 


2
Önceki                  Sonraki