1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129   3- Gittihaber; geldi gayri        4- Akşam namazı karanlık

   Artar derdi ah-u zarı         Zindan kesildi ortalık

   Yıkıldı evin duvarı         Yığıldı bir kalabalık

   Gelip baksa yakışmaz mı     Fener yoksa yakışmaz mı

  

  5-İtmeyin bu işe merak        6-Çünkü oynadı yürüdü

   Taşlar değil evden ırak         Görenler kanı kurudu

   Bu duvara olmaz dayak         Bağ kirişi de çürüdü

   Ahtarılsa yakışmaz mı         Hep bozulsa yakışmaz mı

  

  7-Selamet kaldı aşhana        8- Bütün alemin dilinden

   Arka göstermez düşmana     Kırıldı duvar belinden

   Etraflar oldu taşhana         Şimdi bir kulaç derinden

   Yol kesilse yakışmaz mı         Temel alsa yakışmaz mı

  

  9- Koyver gönlüm yatsın hasta    10-Çünkü elişti dağvaya

   Tek muhtaç olmasın dosta     Aman vermedi kavgaya

   Şu duvarı yapan usta         Üç güne gitse suvaya    

   Yere girse yakışmaz mı         Usta tutsa yakışmaz mı

  

  11-Ağlar sefil Rauf ağlar        12-Sefil Rauf bu sırada

   Gözlerinden yaşlar çağlar     İrmez oldu bir murada

   Aciz kaldı bütün dağlar         Bir zaman yalan dünyada

   Şimdi gülse yakışmaz mı Devran sürse yakışmaz mı

  

  13-Ağlar bakar bulmesine        14-Esti bir harman kalacı

   Yürek ister girmesine         Kırdı sefil karağacı

   Çok raziydi ölmesine         Olsa elbet bir davacı

   Ecel gelse yakışmaz mı Sual olsa yakışmaz mı

  

  15-Hilmiyan düştü işlere

   Yolu gider yokuşlere

   Çürük tahta kirişlere

   Destan düzse yakışmaz mı(1-)

  

  

  100

  

  1- Rahim Efendinin bu destanı Ulucami Köyünden bir vatandaş tarafından rivayet edilmiştir.

 


101
Önceki                  Sonraki